• UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG MÔN

  Mã số thuế: 4300471536
  Địa chỉ: Xã Long Môn, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi
  Điện thoại: 3866312
  Ngày cấp giấy phép: 17/07/2009
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG MÔN tại địa chỉ: Xã Long Môn, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Minh Long, Quảng Ngãi để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X

300x250

300x600

300x250