Notice: Undefined offset: 115 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 510 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 520 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 710 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 730 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 891 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 892 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 893 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 899 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 020 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 079 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 200 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 392 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 029 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 220 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 391 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 392 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 393 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 394 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 399 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 420 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 680 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 720 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 740 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 790 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 240 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 250 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 311 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 312 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 315 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 330 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 513 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 633 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 634 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 659 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 669 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 723 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 724 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 730 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 912 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 933 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 229 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 510 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 621 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 629 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 630 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 911 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 499 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 490 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 710 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 730 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 830 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 911 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 533 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 541 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 542 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 543 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 699 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 639 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90
0317488555 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN SAO PHƯƠNG BẮC
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN SAO PHƯƠNG BẮC

  Tên giao dịch: PHUONG BAC STAR MINERAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
  Mã số thuế: 0317488555
  Địa chỉ: 126A Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN VIỆT
  Ngày cấp giấy phép: 23/09/2022
  Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN SAO PHƯƠNG BẮC tại địa chỉ: 126A Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý thuế Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X

300x250

300x600

300x250