tìm thấy hồ sơ doanh nghiệp | trang 1

 • 0402097217 - NGUYỄN THỊ CƯ

  Mã số thuế: 0402097217 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cư
  Địa chỉ: Lô số 14 Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 • 0402097231 - PHẠM LINH

  Mã số thuế: 0402097231 - Đại diện pháp luật: Phạm Linh
  Địa chỉ: Lô số 38 Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 • 0402092924 - VĂN THỊ LIỄU

  Mã số thuế: 0402092924 - Đại diện pháp luật: Văn Thị Liễu
  Địa chỉ: Lô 6B Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
 • 0402092931 - NGUYỄN THỊ UYÊN PHƯƠNG

  Mã số thuế: 0402092931 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Uyên Phương
  Địa chỉ: Lô 44 Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
 • 0402092917 - BÙI THỊ TỐ TRINH

  Mã số thuế: 0402092917 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tố Trinh
  Địa chỉ: Lô 41, 42 Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
 • 0402092868 - PHAN THỊ NGHĨA

  Mã số thuế: 0402092868 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Nghĩa
  Địa chỉ: Lô 3 Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 • 0402091737 - LÊ THỊ THƯƠNG

  Mã số thuế: 0402091737 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thương
  Địa chỉ: Lô số 22, Khu AU-GK Chợ Mân Thái, Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
 • 0402091744 - NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

  Mã số thuế: 0402091744 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Địa chỉ: Lô số 19, Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
 • 0402091751 - ĐINH THỊ CHUNG

  Mã số thuế: 0402091751 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Chung
  Địa chỉ: Lô số 7, 8, Khu AU-GK, Chợ Mân Thái, Mân Thái, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.