• BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU VÒNG 9 PHÒNG, CHỐNG LAO TỈNH KHÁNH HÒA

  Mã số thuế: 4201561806
  Địa chỉ: Núi Sạn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  Đại diện pháp luật: Hồ Tá Phương
  Điện thoại: 0583832175
  Ngày cấp giấy phép: 05/06/2013
  Ngày hoạt động: 01/05/2013
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU VÒNG 9 PHÒNG, CHỐNG LAO TỈNH KHÁNH HÒA tại địa chỉ: Núi Sạn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X