• UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BA THÀNH

  Mã số thuế: 4300475682
  Địa chỉ: Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi
  Điện thoại: 3863406
  Ngày cấp giấy phép: 11/08/2009
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BA THÀNH tại địa chỉ: Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X