• C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N DV GAME GI�I TR� TH�NH PH�T

  Mã số thuế: 4300837406
  Địa chỉ: Th�n La V�n, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi
  Đại diện pháp luật: Mai Th� Kim Quy
  Điện thoại: 0989892376
  Ngày cấp giấy phép: 31/05/2019
  Ngày hoạt động: 31/05/2019
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N DV GAME GI�I TR� TH�NH PH�T tại địa chỉ: Th�n La V�n, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X