• UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ GIANG

  Mã số thuế: 4300472498
  Địa chỉ: Xã Trà Giang, Xã Trà Giang, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
  Điện thoại: 3873202
  Ngày cấp giấy phép: 24/07/2009
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ GIANG tại địa chỉ: Xã Trà Giang, Xã Trà Giang, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X

300x250

300x600

300x600

300x250