• MST ĐẶC TRƯNG CHI CỤC THUẾ HUYỆN LẠC SƠN

  Mã số thuế: 5400462777
  Địa chỉ: Phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình
  Ngày cấp giấy phép: 29/05/2015
  Ngày hoạt động: 29/05/2015
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: MST ĐẶC TRƯNG CHI CỤC THUẾ HUYỆN LẠC SƠN tại địa chỉ: Phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X