• NGUYỄN PHƯỚC VĨNH QUỐC

  Mã số thuế: 8730981342-001
  Địa chỉ: Phước Thượng, xã Phước Đồng, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
  Đại diện pháp luật: NGUYễN PHướC VĩNH QUốC
  Ngày cấp giấy phép: 21/01/2022

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH QUỐC tại địa chỉ: Phước Thượng, xã Phước Đồng, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X