• UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NHẤT HOÀ

  Mã số thuế: 4900264556
  Địa chỉ: xã Nhất Hoà, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Đại diện pháp luật: Dương Xuân Niên
  Điện thoại: 025738201
  Ngày cấp giấy phép: 26/12/2007
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NHẤT HOÀ tại địa chỉ: xã Nhất Hoà, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X