• UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUỴ HÙNG

  Mã số thuế: 4900264965
  Địa chỉ: Pác Cáy, xã Thuỵ Hùng, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
  Đại diện pháp luật: Vy Văn Ty
  Điện thoại: 025880894
  Ngày cấp giấy phép: 27/12/2007
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUỴ HÙNG tại địa chỉ: Pác Cáy, xã Thuỵ Hùng, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X