• PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

  Tên giao dịch: PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
  Mã số thuế: 5100161151
  Địa chỉ: Phòng kế hoạch đầu tư, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang
  Ngày cấp giấy phép: 18/10/2011
  Trạng thái: Ngừng hoạt động

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ tại địa chỉ: Phòng kế hoạch đầu tư, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X