• LƯỜNG THỊ HUỆ

  Mã số thuế: 8818799323-001
  Địa chỉ: Giao hòa 1, Xã Nhất Hòa, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
  Đại diện pháp luật: Lường Thị Huệ

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: LƯỜNG THỊ HUỆ tại địa chỉ: Giao hòa 1, Xã Nhất Hòa, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X