• TRẦN QUỐC BẢO

  Mã số thuế: 8789208703-001
  Địa chỉ: THạNH HưNG 2, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
  Đại diện pháp luật: TRầN QUốC BảO
  Điện thoại: 11611017273
  Ngày cấp giấy phép: 22/11/2022

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: TRẦN QUỐC BẢO tại địa chỉ: THạNH HưNG 2, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X

300x250

300x600

300x250