Notice: Undefined offset: 710 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 730 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 891 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 892 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 899 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 621 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 622 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 623 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 629 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 709 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 820 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 220 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 391 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 392 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 393 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 394 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 395 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 396 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 399 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 520 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 530 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 600 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 700 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 830 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 330 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 659 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 669 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 690 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 933 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 940 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 224 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 225 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 229 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 209 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 311 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 399 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 430 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 499 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 820 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 010 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 020 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 320 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 420 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 490 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 710 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 730 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 740 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 820 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 830 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 299 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 523 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 560 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 699 in /home/tracuudn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90
2601082917 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATP
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATP

  Tên giao dịch: ATP.JSC
  Mã số thuế: 2601082917
  Địa chỉ: Phố Minh Hà 2, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  Đại diện pháp luật: Đinh Văn Kết
  Điện thoại: 0984379039
  Ngày cấp giấy phép: 20/09/2022
  Ngày hoạt động: 20/09/2022
  Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATP tại địa chỉ: Phố Minh Hà 2, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Việt Trì, Phú Thọ để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X