Notice: Undefined index: 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Ngành chính) in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 78

Notice: Undefined index: 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Ngành chính) in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 0132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 9524 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 0131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2410 Sản xuất sắt, thép, gang in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2593 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2431 Đúc sắt, thép in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 0162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2432 Đúc kim loại màu in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90
5500643128 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GKM BẢO DUY
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GKM BẢO DUY

  Tên giao dịch: GKM BAO DUY CONSTRUCTION SERVICES COMPANY LIMITED
  Mã số thuế: 5500643128
  Địa chỉ: Xóm 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
  Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Long
  Điện thoại: 02123833666
  Ngày cấp giấy phép: 11/12/2021
  Ngày hoạt động: 11/12/2021
  Ngành nghề chính:

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GKM BẢO DUY tại địa chỉ: Xóm 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

 • Ngành nghề kinh doanh

  14663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Ngành chính)
  22599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  34330 Hoàn thiện công trình xây dựng
  44653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  50132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
  64759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  74322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
  89524 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
  99522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
  100131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
  114773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  122591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
  134620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
  144752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  152410 Sản xuất sắt, thép, gang
  162593 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
  174649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  184933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  192431 Đúc sắt, thép
  202592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  210162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  222432 Đúc kim loại màu
  232511 Sản xuất các cấu kiện kim loại

Doanh nghiệp mới cập nhật

X

300x250

300x600

300x600

300x250