• ĐỒNG THỊ ĐIỀU

  Mã số thuế: 4600274962
  Địa chỉ: Cụm 5, phường Quang Vinh, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  Đại diện pháp luật: Đồng Thị Điều

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: ĐỒNG THỊ ĐIỀU tại địa chỉ: Cụm 5, phường Quang Vinh, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên hoặc cơ quan quản lý thuế Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X