Notice: Undefined index: 010 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 020 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 820 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 311 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 312 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 391 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 399 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 621 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 622 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 630 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 420 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 710 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 729 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 730 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 810 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 820 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 629 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 630 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 209 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 830 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 911 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 912 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 010 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 020 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined index: 030 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 121 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 129 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 130 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 211 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 219 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 220 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 230 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 299 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 560 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 311 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 312 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 319 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 523 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 524 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 529 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 610 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 633 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 639 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 700 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 659 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 669 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 719 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 723 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 724 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 730 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 751 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 752 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 753 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 759 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 761 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 762 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 763 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 764 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 784 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 785 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 789 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 799 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 933 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 224 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 225 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 229 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90

Notice: Undefined offset: 320 in /home/hsdn/domains/tracuudoanhnghiep.vn/public_html/wp-modules/com/class.php on line 90
2500663312 - CÔNG TY TNHH GỐM VÀ NỘI THẤT LONG VIỆT
 • CÔNG TY TNHH GỐM VÀ NỘI THẤT LONG VIỆT

  Tên giao dịch: LONG VIET FURNITURE AND CERAMICS COMPANY LIMITED
  Mã số thuế: 2500663312
  Địa chỉ: Thôn Hữu Bằng, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
  Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ TIẾN
  Ngày cấp giấy phép: 02/04/2021
  Ngày hoạt động: 02/04/2021
  Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: CÔNG TY TNHH GỐM VÀ NỘI THẤT LONG VIỆT tại địa chỉ: Thôn Hữu Bằng, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X

300x250

300x600

300x600

300x250