• TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ KÊNH GIANG

  Mã số thuế: 0801190137-006
  Địa chỉ: Xã Kênh Giang, Xã Kênh Giang, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
  Điện thoại: 0987848720
  Ngày cấp giấy phép: 10/10/2016
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ XÃ KÊNH GIANG tại địa chỉ: Xã Kênh Giang, Xã Kênh Giang, Thị xã Chí Linh, Hải Dương hoặc cơ quan quản lý thuế Thị xã Chí Linh, Hải Dương để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X

300x250

300x600

300x600

300x250