• UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TÌNH

  Mã số thuế: 4900267211
  Địa chỉ: Thôn Khòn Nà, xã Xuân Tình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
  Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chô
  Điện thoại: 025741300
  Ngày cấp giấy phép: 15/01/2008
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TÌNH tại địa chỉ: Thôn Khòn Nà, xã Xuân Tình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X