• TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NẤM DẨN

  Mã số thuế: 5100308100
  Địa chỉ: Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang
  Đại diện pháp luật: Dương Tự Cường
  Điện thoại: 02193602008
  Ngày cấp giấy phép: 01/09/2009
  Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

  Ghi chú: Thông tin tra cứu chỉ mang tính tham khảo.
  - Vui lòng liên hệ trực tiếp: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NẤM DẨN tại địa chỉ: Nấm Dẩn, Huyện Xín Mần, Hà Giang hoặc cơ quan quản lý thuế Huyện Xín Mần, Hà Giang để có được thông tin chính xác nhất.

  - Nếu thông tin không chính xác, vui lòng

Doanh nghiệp mới cập nhật

X